Announcement

JPJ TIDAK AKAN MENGELUARKAN LESEN MEMANDU FIZIKAL DAN PELEKAT CUKAI JALAN FIZIKAL KEPADA PEMILIK KENDERAAN PERSENDIRIAN DAN PEMILIK MOTOSIKAL     ||

Select your category below

Renew Transfer Car
Car Car
Renew Transfer Motor
Motor Motorcycle

Engine CC

valid for engine capacity less than 151 only

Buyer/Seller MyKad/Passport Number

Buyer/Seller Full Name

Email Address

Contact Phone Number

Address Postcode

Buyer/Seller Name

Buyer/Seller Phone

Meeting Address

← Back to Home